0
6

STATUT SZKOŁY

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Statut

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej