0
6

Rada Pedagogiczna

16 maja 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki

w Bielsku – Białej

mgr Renata Kraciuk

-

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Kwapisz

-

wicedyrektor szkoły

 

 

nauczyciel matematyki

 

 

 

mgr Anna Ratomska

-

wychowawca klasy I-ej

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Michałowska

-

wychowawca klasy II-ej

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel terapeuta

mgr Grażyna Kurtok

-

wychowawca klasy III-ej
 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel terapeuta

mgr Aneta Rymarczyk

-

wychowawca klasy IV-ej

   

nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Baron – Bożek

-

wychowawca klasy Va

 

 

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

mgr Iwona Sztafa

-

wychowawca klasy Vb

 

 

nauczyciel języka angielskiego

mgr Edyta Mastalerz

-

wychowawca klasy VI-ej

 

 

nauczyciel matematyki

mgr Adam Dusza

-

wychowawca klasy VIIa

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ewa Mszyca

-

wychowawca klasy VIIb

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ilona Kowalik

-

wychowawca klasy VIIIa

 

 

nauczyciel geografii

 

 

nauczyciel bibliotekarz  

mgr Izabela Kaszuba

-

wychowawca klasy VIIIb

 

 

nauczyciel muzyki

 

 

nauczyciel bibliotekarz

 

 

ks. mgr Łukasz Zych

-

nauczyciel religii

mgr Maciej Kliber

-

nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Przeworek

-

nauczyciel historii

mgr Justyna Małojło

-

nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Świerczek

-

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bogusława Woźniak

-

nauczyciel matematyki

mgr Danuta Tatka

-

nauczyciel informatyki

mgr Roksana Bułka

-

nauczyciel informatyki

   

nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Sych

-

nauczyciel fizyki

mgr Martyna Giertler

-

wychowawca świetlicy

mgr Beata Lekki

-

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel plastyki

mgr Ewa  Halama

-

wychowawca świetlicy

mgr Paulina Gara

-

wychowawca świetlicy

   

nauczyciel wspomagający

mgr Grażyna Paduszyńska

-

szkolny pedagog

 

 

nauczyciel wdż

mgr Magdalena Brzóska

-

nauczyciel logopeda

mgr Anna Sawicka

-

doradca zawodowy

mgr Sonia Kania

-

nauczyciel terapeuta
 

 

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel religii

mgr Bożena Najlepsza – Marek

-

nauczyciel surdopedagog

mgr Beata Jurasz - Wolny

-

nauczyciel tyflopedagog