0
6

Pracownicy

17 maja 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Pracownicy sekretariatu:
 

pani Grażyna Piwowarska – Dyl - kierownik administracyjny szkoły
pani Maria Kolonko -  sekretarz szkoły
     

Pracownicy obsługi:

pani Lucyna Jusińska
pani Janina Mysza
pani Katarzyna Zawiła
pan Krzysztof Karcz

Osoby czuwające nad bezpieczeństwem dzieci na drodze:

pan Bogdan Pawlicki