0
6

Konkurs dla klas 7-8

27 listopada 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Nasza szkoła, wzorem lat poprzednich, bierze udział w konkursie ekologicznym „Szanuj energię, chroń klimat”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska i Energii).

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, skierowanej do uczniów klas 7–8 (wariant B) jest :

„Przybij piątkę PreZeroHero”

Uczniowie, biorąc udział w konkursie, będą pogłębiać swoją wiedzę na temat segregacji odpadów.


Zajęcia na ścieżce edukacyjnej w Zakładzie Gospodarki Odpadami 

25 kwietnia br., w ramach kampanii „Szanuj energię, chroń klimat”, uczniowie klasy 7a brali udział w zajęciach warsztatowych na ścieżce dydaktycznej, znajdującej się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Zajęcia poprowadziła edukator, pani Katarzyna Olek. Celem warsztatów był wzrost świadomości uczniów, związany m.in. z prawidłową segregacją odpadów „u źródła” oraz wykształceniem „dobrych nawyków” z tym związanych. Dzięki tablicom edukacyjnym oraz różnym formom aktywności przewidzianych w programie zajęć, uczniowie w przyjemny sposób mogli przyswoić sobie te ważne zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Zobacz zdjęcia 


Zajęcia warsztatowe z ZGO dla klas VII-VIII w ramach kampanii: „Szanuj energię, chroń klimat”

31 marca br. w naszej szkole odbyły się warsztaty przeprowadzone przez edukatora Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Tematyką przewodnią była segregacja odpadów, sposoby zapobiegania ich powstawaniu oraz postępowania z nimi. Na zakończenie uczniowie własnoręcznie wykonali torby z niepotrzebnych już koszulek.

Zobacz zdjęcia


W ramach kampanii „Szanuj energię, chroń klimat”  w  klasach VII-VIII w lutym 2022 r. zrealizowana została lekcja dotycząca  tematyki minimalizacji wpływu odpadów na środowisko.

Lekcję przeprowadzono zdalnie na platformie Microsoft Teams w klasie 7a dnia 10 lutego. Podczas zajęć korzystano m.in.  z materiałów edukacyjnych PreZero, takich jak: EKO ciekawostki,  EKO znaki czy Recykling.

Celem lekcji było  kształtowanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczający nas świat. Uczniowie wymieniali  swoje sposoby  na zminimalizowanie wpływu odpadów na środowisko, dobre ekologiczne praktyki na zakupach czy drugie życie odpadów, poprzez ponowne ich użycie czy wykorzystanie.

Potwierdzeniem na przeprowadzenie w/w zajęć są screeny z lekcji.