0
6

Konkurs dla klas 4-6

27 listopada 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Nasza szkoła, wzorem lat poprzednich, bierze udział w konkursie ekologicznym „Szanuj energię, chroń klimat”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska

i Energii).

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji , skierowanej do uczniów klas 4-6 jest :

„Przybij piątkę rysiowi Krzysiowi”

Rysie w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną. Uczniowie, biorąc udział w konkursie, będą poszerzać swoją wiedzę na temat ochrony przyrody.

Zobacz zdjęcia


W ramach kampanii „Szanuj energię, chroń klimat”  w  klasach IV-VI,  w lutym 2022 r. zrealizowane zostały trzy  lekcje ekologiczne, dotyczące zagadnień ochrony przyrody. Lekcje przeprowadzono zdalnie na platformie Microsoft Teams -  w klasie 5a na lekcji wychowawczej dnia 7 lutego oraz w klasie 6a na lekcji biologii dnia 11 lutego i kole biologicznym dnia 10 lutego.

Celem lekcji było popularyzowanie wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczający nas świat. Podczas zajęć korzystano m.in.  z materiałów edukacyjnych Nadleśnictwa Bielsko.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobów ochrony przyrody;  gdzie wyróżnia się  ochronę obszarową, indywidualną i gatunkową. Uczniowie zapoznali się także z życiem takich zwierząt chronionych, jak ryś, wilk czy niedźwiedź.

Potwierdzeniem na przeprowadzenie w/w zajęć są screeny z lekcji.