0
6

Konkurs Szanuj energię, chroń klimat

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84


Zadanie 4: "Eko Lato"

W ramach realizacji czwartego  zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 17 kwietnia br. uczniowie  klas 4-7 wzięli udział w warsztatach ekologicznych.  

Warsztaty z wykorzystaniem różnych narządzi edukacyjnych i multimedialnych przeprowadziła  pani Katarzyna Olek - edukator z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Podczas części praktycznej uczniowie wykonywali torby z niepotrzebnych już koszulek - nadając im w ten sposób drugie życie. 

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/

Zobacz zdjęcia


Zadanie 3 ”Barwna wiosna”

W ramach realizacji trzeciego zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 30 marca br. uczniowie  klasy 7a wraz z nauczycielami - panią Edytą Mastalerz i panią Beatą Baron-Bożek, udali się do Punktu 11 przy ul. 11 Listopada 24 w Bielsku-Białej. Celem wyjścia było zwiedzenie z animatorem doświadczalnej wystawy o ekologii pt. „EkoEksperymentarium”. Wystawa poświęcona jest codziennym działaniom proekologicznym, takim jak oszczędzanie wody i energii, segregowanie odpadów, zmniejszenie konsumpcji czy marnowania jedzenia. W drodze powrotnej w parku wokół bielskiego Ratusza szukaliśmy oznak panującej już wiosny, takich jak kwitnące na żółto forsycje czy  żonkile. Naszą uwagę zwróciły również znajdujące się tam dwa pomniki przyrody – głaz narzutowy oraz 100 letni klon. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/

Zobacz zdjęcia


Zadanie 2 ” Biała zima”

W ramach realizacji drugiego zadania konkursu pt. „Szanuj energię, chroń klimat”, dnia 2 lutego br. uczniowie  koła biologicznego dla klasy piątej  wraz z nauczycielem biologii, panią Beatą Baron-Bożek, udali się na ścieżkę edukacyjną „Ujście Straconki” przy ul. G. Maczka w Bielsku-Białej. Zadaniem autorskich zajęć terenowych było odszukanie śladów, jakie zostawiły na śniegu odwiedzające ten teren zwierzęta. Uczniowie bardzo aktywnie zabrali się do pracy, szukali śladów na śniegu. Znaleźli min. ślady kota, psa, ptaków, np. kosów czy gołębi, a także miejsca żerowania ptaków i wiewiórek. Na zajęciach koła biologicznego dla klas szóstych z kolei uczniowie szukali tropów zwierząt zostawionych wokół szkoły, min. w pobliżu karmnika. Podczas zajęć w sali lekcyjnej uczniowie klas 4-6 obejrzeli film edukacyjny na temat tropów zwierząt oraz wykonali rysunki przedstawiające tropy takich zwierząt jak: dzik, sarna, niedźwiedź  czy wilk.

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/

Zobacz zdjęcia


XIII edycja konkursu ekologicznego          

„Szanuj energię, chroń klimat”

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w lokalnym środowisku oświatowym. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Tegoroczna nazwa konkursu brzmi „Eko-wędrówki Dżulki”. 

Konkurs podzielony jest na 4 okresy, nawiązujące do pór roku. W każdym z tych okresów należy wykonać minimum 1 zadanie ekologiczne, w wybranych lokalizacjach. Nasza szkoła bierze udział w konkursie w kategorii klas 4-8.

W tym celu, aby zrealizować zadanie  „Złota jesień”, uczniowie koła biologicznego dla klas 6 wraz ze szkolnym  koordynatorem, Panią Beatą Baron-Bożęk, udali się na ścieżkę edukacyjną „Ujście Straconki” przy ul. Gen. Maczka. Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z gatunkami drzew, krzewów oraz innych roślin tam rosnących. Informacje o gatunkach mogli poznać za pomocą umieszczonych na terenie ścieżki tablic edukacyjnych. Następnie z zebranego materiału przyrodniczego, jakim były głównie piękne liście klonu, dębu i topoli, już na miejscu w szkole uczniowie klas 6 A na lekcji wychowawczej, 6B na lekcji biologii i uczniowie klasy 5A na kole biologicznym tworzyli piękne kompozycje, czego dowodem są liczne zdjęcia. Zapraszamy do oglądania.

Zobacz zdjęcia