0
6

Klub Młodych Literatów dla klas IV-VIII

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Interesujący blog Koła - KLUB MŁODYCH LITERATÓW. Zapraszamy Dzieci i Rodziców do zaglądania i oceny zawartości tego bloga.

WEJŚCIE