0
6

Klub Młodych Literatów dla klas I-III

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Klub Młodych Literatów dla klas I - III. ZAPRASZAMY.

WEJŚCIE