0
6

Rada Pedagogiczna

28 września 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki

w Bielsku – Białej

mgr Renata Kraciuk

-

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Kwapisz

-

wicedyrektor szkoły

 

 

nauczyciel matematyki

 

 

 

mgr Roksana Bułka 

-

wychowawca klasy Ia

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grażyna Kurtok

-

wychowawca klasy Ib

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Ratomska

-

wychowawca klasy II-ej
 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Paulina Gara

-

wychowawca klasy III-ej

   

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Kaszuba

-

wychowawca klasy IV-ej

 

 

nauczyciel muzyki

 

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Aneta Rymarczyk

-

wychowawca klasy IV-ej

 

 

nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Baron - Bożek

-

wychowawca klasy VIa

 

 

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

mgr Iwona Sztafa

-

wychowawca klasy VIb

 

 

nauczyciel języka angielskiego

mgr Edyta Mastalerz

-

wychowawca klasy VII-ej

 

 

nauczyciel matematyki

mgr Adam Dusza

-

wychowawca klasy VIIIa

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Grażyna Paduszyńska

-

wychowawca klasy VIIIb

 

 

szkolny pedagog

 

 

nauczyciel wdż

 

 

ks. mgr Tomasz Hahn

-

nauczyciel religii

mgr Maciej Kliber

-

nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Przeworek

-

nauczyciel historii

mgr Agnieszka Kortys

-

nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Kanik

-

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bogusława Woźniak

-

nauczyciel matematyki

mgr Dominika Stasicka

-

nauczyciel informatyki

mgr Anna Hulbój

-

nauczyciel fizyki

mgr Martyna Giertler -

wychowawca świetlicy

mgr Beata Lekki

-

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel plastyki

mgr Ewa Halama 

-

wychowawca świetlicy

mgr Sonia Kania

-

nauczyciel terapeuta

 

 

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel religii

mgr Elżbieta Golonka -

nauczyciel religii

mgr Magdalena Golicz

-

nauczyciel logopeda

 

 

pedagog specjalny

mgr Bożena Najlepsza – Marek

-

nauczyciel surdopedagog

mgr Beata Jurasz - Wolny

-

nauczyciel tyflopedagog

mgr Anna Sawicka

-

doradca zawodowy