0
6

Pola Nadziei - archiwum

17 stycznia 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Rok szkolny 2013/2014

W minionym roku szkolnym w ramach akcji „Pola nadziei” podjętych zostało wiele wartościowych działań. W październiku uczniowie wraz z panią Sonią Kanią uczestniczyli w uroczystej inauguracji Akcji z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego - Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Prezydenta Miasta Bielska – Białej pana Jacka Krywulta.  Pod koniec października dzieci posadziły w gazonach przed szkołą żonkile – symbole akcji.
Z kolei w grudniu uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Soni Kani odwiedzili pacjentów Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, gdzie zaprezentowali krótki koncert kolęd i pastorałek oraz wręczyli przygotowane kartki z życzeniami świątecznymi i upominki. Spotkanie było bardzo wzruszające dla uczniów, pacjentów i personelu szpitala. 

Zorganizowane zostały kiermasze świąteczne z okazji Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także zbiórki pieniędzy po koncercie z okazji Święta Niepodległości w Kościele św. Barbary oraz po jasełkach.

Razem w minionym roku szkolnym w ramach akcji zebrano: 2507,- zł  (po koncercie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości w Kościele św. Barbary: 507,- zł, kiermasz ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 400,- zł,  zbiórka pieniędzy po szkolnych jasełkach- 500,- zł, kiermasz Wielkanocny: 340,- zł, kiermasz ciast: 760,- zł).  Za szczególne zaangażowanie w akcję „Pola nadziei” szkoła została nagrodzona dyplomem i pucharem, który został przekazany uczniom i nauczycielom podczas Uroczystości zakończenia X edycji tej akcji, z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Bielska – Białej pana Jacka Krywulta i radnych naszego miasta.

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne przekazało naszym uczniom podziękowanie za szczególne zaangażowanie w realizację OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "POLA NADZIEI 2014".

zobacz skan podziękowania

zobacz zdjęcia

W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 podjętych zostało wiele wartościowych działań. W październiku uczniowie wraz z panią pedagog - Sonią Kanią uczestniczyli w uroczystej inauguracji Akcji z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego - Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywickiej i Prezydenta Miasta Bielska – Białej pana Jacka Krywulta.  Pod koniec października dzieci posadziły w gazonach przed szkołą żonkile – symbole akcji. Z kolei w grudniu uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Soni Kani odwiedzili pacjentów Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, gdzie zaprezentowali krótki koncert kolęd i pastorałek oraz wręczyli przygotowane kartki z życzeniami świątecznymi i upominki. Spotkanie było bardzo wzruszające dla uczniów, pacjentów i personelu szpitala. 
W ramach akcji „Pola Nadziei” na rzecz budowy w naszym mieście Hospicjum Stacjonarnego im. Jana Pawła II przeprowadzone zostały:  zbiórka pieniędzy po koncercie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości w Kościele św. Barbary, kiermasz ozdób świątecznych oraz zbiórka pieniędzy po szkolnych jasełkach.

W sumie zebrano w I półroczu - 1407,- zł (koncert: 507 zł,  kiermasz świąteczny:  400 zł, jasełka: 500 zł).


Rok szkolny 2012/2013 

W I półroczu roku szkolnym 2012/2013 zebraliśmy 1500zł:

- Zbiórka po Koncercie Patriotycznym 465 zł

- Kiermasz Świąteczny - 510 zł

- Zbiórka po Jasełkach szkolnych - 525 zł


Rok szkolny 2011/2012    

W roku szkolnym 2011/2012 zostało zebrane ogółem 1800 zł podczas następujących przedsięwzięć:

  • Zbiórka po Koncercie Patriotycznym - 500 zł

  • Kiermasz Świąteczny - 380 zł

  • Akcja „świąteczne pierniczki” - 120 zł

  • Zbiórka po "Jasełkach" - 300 zł

  • „Dzień Słodkości” - 500zł
     

Rok szkolny 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 zostało zebrane ogółem 670,29 zł podczas następujących przedsięwzięć:

  • Zbiórka po "Jasełkach" - 450 zł
  • „Dzień Słodkości” -  220,29 zł