0
6

Lepsza szkoła

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

http://ls.gwo.pl/Od września 2013 roku nasza szkoła bierze udział w programie LEPSZA SZKOŁA.

LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.
Sesje z plusem i próbne egzaminy to ogólnopolskie programy badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum, przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli korzystających z podręczników M+.
Sesje z plusem odbywają się trzy razy do roku w każdej klasie. Próbne egzaminy (Próbny sprawdzian, Próbny egzamin i Próbna matura) przeprowadzamy corocznie w listopadzie.

Link do programu "Lepsza Szkoła" - http://ls.gwo.pl/

Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, będą rozwiązywać standaryzowane testy.

Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem zobaczymy, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

 Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Za aktywny udział w tym programie otrzymaliśmy certyfikaty.

CERTYFIKATY:

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016