0
6

Informacje

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Informacja dla rodziców dzieci przyszłorocznej klasy I

Sz. Rodzice,

Poniżej zamieszczamy informację na temat wyprawki szkolnej.

WYPRAWKA SZKOLNA

Ponadto informujemy, że szkolne koszulki można zamawiać  telefonicznie u przewodniczącej Rady Rodziców, pani Joanny Hańderek – tel. : 519 197 173 w terminie do 15 lipca 2021r.


Szkolne koszulki

Sz. Rodzice,

Informujemy, że szkolne koszulki można zamawiać  telefonicznie u przewodniczącej Rady Rodziców, pani Joanny Hańderek – tel. : 519 197 173 w terminie do 15 lipca 2021r.

Poniżej podajemy aktualne ceny koszulek:

Małe rozmiary, krótki rękaw

(5-6), (7-8), (9-11), (12-14)   -   29,27zł

Małe rozmiary, długi rękaw

(5-6), (7-8), (9-11), (12-14)   -   35,42zł

Duże rozmiary, krótki rękaw

( XS, S, M, L)                         -   36,65zł


Duże rozmiary, długi rękaw

(XS, S, M, L)                         -   41,57zł


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja b.r. uczniowie klas IV - VIII wracają do codziennej nauki stacjonarnej w szkole - zgodnie z planem lekcji podanym w mobiDzienniku.
Poniżej zamieszczamy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

w okresie występowania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Regulamin biblioteki szkolnej


Nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Sz. Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

            lub

  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwają do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia  w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Poniżej zamieszczamy komunikat ws. naboru do szkół podstawowych, uchwałę Rady Miejskiej określającą kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

Komunikat

Uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Sz. Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w szkole procedury.

Zasady obowiązujące w szkole w okresie pandemii COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej dla klas I - III

Organizacja zdalnego nauczania w klasach IV – VIII

w okresie występowania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Regulamin biblioteki

Godziny pracy biblioteki


UWAGA. ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW.
AKTUALNY NR KONTA NA NASZEJ STRONIE:
"Dla Rodziców/nr konta Rady RODZICÓW"


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego