0
6

Dzieje szkoły

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HISTORIA SZKOŁY

      Początki szkolnictwa na terenie Mikuszowic Krakowskich sięgają XIX wieku.
Pierwszy budynek szkolny został wybudowany w 1863 r. Początkowo był parterowy, mieściły się w nim dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika. W latach 1929 - 1930 budynek rozbudowano o jedno piętro. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkańcy zaczęli dążyć do wybudowania nowej szkoły.

Pierwszy budynek szkoły w Mikuszowicach Krakowskich wybudowany w 1863 roku
     W 1925 r. Rada Gminy Mikuszowice Krakowskie powołała komitet budowy szkoły, w skład którego weszli: Franciszek FOX (kierownik szkoły), Józef KLIMCZAK i Władysław SIUDA (naczelnik gminy). Wytyczono lokalizację i zaprojektowano budynek, w którym miało się mieścić osiem sal lekcyjnych oraz mieszkania dla kierownika i nauczycieli. Niestety kryzys lat 30-tych ubiegłego wieku, II wojna światowa i okupacja spowodowały, że projekt nie doczekał się realizacji.
Szkoła po rozbudowaniu – przed budynkiem stoi ówczesny kierownik szkoły Franciszek Fox.
W budynku tym przez wiele lat mieścił się potem Dom Dziecka.

     Myśl o budowie nowej szkoły odżyła w mieszkańcach po wojnie. 8 września 1947 r. zawiązał się nowy komitet budowy szkoły w składzie: Władysław SIUDA (przewodniczą-cy), Wilhelm MANDA (kierownik szkoły), Walenty DYTKO (sołtys gminy), Fryderyk HALLAMA, Józef KOŁODZIEJCZYK, inż. CZADER (inspektor nadzoru) oraz Jan NYCZ.


Nowa szkoła w budowie
     Mieszkańcy Mikuszowic Krakowskich w niezwykły sposób zaangażowali się w budowę nowej szkoły. Jeszcze w tym samym 1947 roku opracowano plan budowy i zgromadzono większą część materiałów budowlanych. W następnym 1948 roku wybudowano całkowicie w czynie społecznym fundamenty pod budynek. Jednak na początku 1949 roku budowa została przerwana na polecenie władz powiatowych.

Okazało się, że plany, według których wybudowano fundamenty, przewidywały większy budynek w stosunku do nowych norm budownictwa oświatowego obowiązujących w tym czasie. Polecono wyburzyć część fundamentów, co bardzo zniechęciło mieszkańców i spowodowało odsunięcie się społeczności Mikuszowic od przedsięwzięcia.
     Budowa szkoły trwała nadal, ale przeciągała się. Ukończono ją dopiero jesienią 1958 r.

1 października 1958 roku uczniowie opuścili dotychczasowy budynek i w uroczystym pochodzie przeszli do Nowej Szkoły.
Oficjalne otwarcie szkoły i nadanie jej imienia Tadeusza Kościuszki odbyło się 16 listopada 1958 r.
     W szkole uczyło się wówczas 260 dzieci w 11 oddziałach, zatrudnionych było 11 nauczycieli. Dzisiaj, kiedy obchodzimy jubileusz 50-lecia naszej szkoły oraz 145-lecia szkolnictwa w Mikuszowicach Krakowskich, pragniemy wyrazić wdzięczność i oddać hołd Tym, którzy wiedząc, jak ważne są edukacja i wychowanie młodego pokolenia, poprzez swoją pracę

Nowa szkoła w Mikuszowicach Krakowskich (zdjęcie z roku 1958)

i zaangażowanie - w myśl słów Tadeusza Kościuszki: Łączmy serca, łączmy ręce najściślej, przyczynili się do rozwoju oświaty w dzielnicy i w efekcie do powstania Naszej Szkoły.