0
6

Euronet

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

W styczniu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu Euronet 50/50 współfinansowanego  z programu „Inteligentna Energia dla Europy”. Celem projektu, którego polskim koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energia Cites”, jest wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi poprzez edukację energetyczną najmłodszych oraz utworzenie europejskiej sieci szkół oszczędzających energię i inne zasoby. W ramach działań projektowych w wybranych europejskich szkołach wdrażana jest tak zwana metodologia 50/50, która zakłada zaangażowanie uczniów w proces zarządzania energią w szkole oraz nauczenie ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Zużycie energii w ciągu roku trwania projektu porównuje się ze zużycie  w roku  poprzednim, a 50% zaoszczędzonych pieniędzy przekazanych jest szkole.

Działania podjęte w naszej szkole w bieżącym roku:

 1. Powołano zespół do spraw energii – zostali nim uczniowie klasy V i VI należący do Koła Przyjaciół Przyrody.
 2. Pod kierunkiem  opiekunów : pani Renaty Kwapisz, pani Ilony Kowalik i pana woźnego Mariana Skrzypka dokonano przeglądu energetycznego szkoły.
 3. Członkowie zespołu wykonali długoterminowe ( 2 tygodnie) pomiary temperatury i oświetlenia za pomocą odpowiednich przyrządów.
 4. Na podstawie pomiarów, rozmów z uczniami i nauczycielami wprowadzono działania, które pomogą ograniczyć zużycie energii w szkole.
 5. Przeprowadzono akcję edukacyjną:
  • We wszystkich klasach odbyły się lekcje dotyczące zanieczyszczenia powietrza i alternatywnych źródeł energii, w klasie VI  przeprowadzona została lekcja  dla  Rady Pedagogicznej.
  • Tegoroczne Dni Ziemi, a w szczególności  konkursy wiedzy i konkursy plastyczne  związane były z oszczędzaniem energii. Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym na plakat i pracę przestrzenną pt. „Czysta energia w mieście”. Konkurs  organizowany był przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego.
  • Zorganizowano wystawę prac uczniowskich na korytarzu szkoły.

Koordynator projektu
Ilona Kowalik