0
6

Europejskie Okno - działania

2 kwietnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84


    Okno  jest  często  symbolem  wyjścia, otwarcia się  na  to, co przed nami. Musimy jednak znać swoje wnętrze, musimy dobrze się czuć we własnym domu, abyśmy chcieli otworzyć się na to, co nowe, inne i nieznane.

     Temat projektu – „Europejskie okno – patrzymy przez nie, aby zrozumieć świat”  -  odnosi to się do  szeroko rozumianego dziedzictwa  kulturowego krajów  uczestniczących w projekcie.
 Ramy tego kulturowego okna to: tradycja, sztuka, wybitni twórcy i literatura.  W trakcie trwania projektu uczniowie poznawali kulturę własnego kraju: tradycje i walory turystyczne różnych regionów, ludowe tańce i pieśni, regionalną kuchnię, życie i twórczość  wybitnych przedstawicieli narodowej kultury, najwartościowsze pozycje krajowej literatury.

     Założeniem projektu było, aby uczniowie, coraz bardziej świadomi swojego dziedzictwa narodowego, otwierali się równocześnie na różnorodność i bogactwo kulturowe innych krajów europejskich. Dzieci poznawały bowiem również kulturę krajów partnerskich,  wymieniały się materiałami i dzieliły się zdobytą wiedzą. Nawiązały wzajemne kontakty i przyjaźnie, są bardziej ciekawe świata i tolerancyjne.

     Minęły trzy lata wspólnej pracy, zabawy, wysiłku, trzy lata poznawania siebie i innych. W efekcie każde z nas rozumie, że jedno z drugiego wynika, że nic nie jest samo dla siebie, że kultury się przenikają.

 

Powrót do głównej strony projektu