0
6

Projekt mLegitymacja

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Projekt mLegitymacja

Nasz szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, statut użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z "tradycyjnych" dokumentów. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okes ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności "tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniona.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia moblinego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
  • Wysyłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Regulamin przystąpenia do mLegitymacji