0
6

Nr konta Rady Rodziców

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

UWAGA !!!

NOWE KONTO RADY RODZICÓW

na które należy dokonywać wpłat

Bank Spółdzielczy w Bystrej

nr konta: 39 8133 0003 0006 8462 2000 0001