0
6

Nabór uczniów do I klasy na rok szkolny 2022-2023

12 sierpnia 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Sz. Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zebranie rodziców uczniów przyszłorocznych klas I- ych odbędzie się               20 czerwca 2022 r.o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 239.