0
6

Konsultacje dla uczniów i rodziców

29 maja 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
w roku szkolnym 2022/2023

I półrocze

harmonogram do pobrania