0
6

KOMUNIKATY

2 kwietnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Zgodnie z uchwałą nr XL/791/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. podjętą przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, siedziba Zespołu Poradni Psychologicznych w Bielsku-Białej od 1 listopada 2018 r. przeniesiona zostanie z ul. Górskiej 94 w Bielsku-Białej, na ul. Juliusza Słowackiego 45 w Bielsku-Białej.

W załączeniu: Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej