0
6

Godziny dostępności nauczycieli

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 
w roku szkolnym 2023/2024

I półrocze

harmonogram do pobrania