0
6

Dźwięki Europy - spotkania

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Powrót do głównej strony projektu

Wizyta robocza w  Osningschule  Bielefeld  w Bielefeld (NIEMCY): 
14 – 20 listopada 2007 r.

Podczas wizyty partnerzy projektu przedyskutowali zadania zaplanowane na pierwszy rok projektu. Szkoły partnerskie zaprezentowały siebie, przekazały pozostałym partnerom materiały i informacje na temat szkoły i swojego miasta. Uczniowie Osningschule Bielefeld zaprezentowali przygotowany program artystyczny składający się z popularnych niemieckich piosenek oraz wykonania fragmentów utworów Beethovena na instrumentach perkusyjnych.

Uczniowie szkół partnerskich zaprezentowali wykonane z inspiracji muzyką Ludwika van Beethovena prace plastyczne i literackie.

Brali również udział w zajęciach na temat Beethovena. Podczas zajęć wykonywali prace plastyczne, inspirując się muzyką kompozytora, tworzyli akompaniamenty na instrumentach perkusyjnych do poszczególnych utworów, w małych grupach przygotowywali układy taneczne do utworów: „Oda do radości” i „Dla Elizy”. Uczyli się piosenek i zabaw muzycznych popularnych w Niemczech. Ponadto zorganizowana została wycieczka do Bonn – miasta urodzin Ludwika van Beethovena, gdzie uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich zwiedzili Dom Beethovena oraz miejsca związane z kompozytorem. W Domu Beethovena partnerzy uczestniczyli w pokazie multimedialnym opery „Fidelio”.

zdjęcia:

 

Poznajemy Bielefeld

Wizyta w szkole

Wycieczka do Bonn

Zwiedzamy Dom Ludwika van Beethovena w Bonn

Wizyta robocza w Matyas  Kiraly Altalanos Iskola Es Alapfoku Muveszetoktatasi Intezmeny w Szolnoku (WĘGRY): 13–18 lutego 2008 r.                                                

Podczas wizyty partnerzy projektu omówili bieżące zadania i zaprezentowali produkty, materiały oraz prace uczniów. Zorganizowano lekcje na temat życia i muzyki Franciszka Liszta, podczas których dzieci wraz z kolegami z innych krajów partnerskich wykonywały prace plastyczne z inspiracji muzyką kompozytora, słuchały utworów Liszta, poznawały miejsca w Europie związane z kompozytorem. Podczas wspólnych warsztatów tanecznych dzieci uczyły się popularnych tańców węgierskich i zabaw muzycznych. Zorganizowana została wycieczka do Budapesztu, gdzie nauczyciele i uczniowie zwiedzili miejsca związane z Franciszkiem Liszta, a zwłaszcza Muzeum kompozytora. Ponadto wzięli udział w koncercie muzyki Liszta i innych kompozytorów węgierskich zorganizowanym w muzeum.
 

zdjęcia:

 

Wizyta w Szolnok cz-1

 

Wizyta w Szolnok cz-2

Wizyta robocza w CEIP Cardenal Cisneros w Torrealgunie w Hiszpanii:
21 – 26 maja 2008 r. 

Podczas wizyty nauczyciele opracowali  ankietę skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców w celu uzyskania informacji na temat tego, jaki wpływ miały działania podjęte w pierwszym roku trwania projektu na poszczególne badane grupy. Dzieci szkoły hiszpańskiej uczyły swoich gości tańca, zabaw muzycznych  i piosenek popularnych w Hiszpanii. Odbyły się zajęcia na temat Joaquina Rodrigo oraz operetki hiszpańskiej – Zarzueli. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, podczas których  zaprezentowano kostiumy charakterystyczne dla Zarzueli, a dzieci wykonywały elementy stroju. Ponadto partnerzy  uczestniczyli w dwóch koncertach: koncercie gitarowym „Muzyka Joaquina Rodrigo” oraz koncercie operetkowym „Operetka hiszpańska – Zarzuela”. Uczniowie szkół partnerskich zaprezentowali również wykonane z inspiracji muzyką Rodrigo i Zarzueli prace plastyczne i literackie.
 

zdjęcia z wizyty w Hiszpanii

Wizyta robocza w Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule  w Wolfsburgu (NIEMCY): 
listopad 2008 r.

Podczas wizyty partnerzy opracowali wyniki przeprowadzonej po pierwszym roku ewaluacji, sformułowali wnioski i przedyskutowali szczegóły działań  zaplanowanych na drugi  rok trwania projektu. Wymieniono się materiałami, zaprezentowano produkty, prace literackie i plastyczne uczniów. Uczniowie i nauczyciele uczyli się wzajemnie zabaw muzycznych, piosenek i tańców. Każda szkoła partnerska zaprezentowała przygotowany na wizytę program artystyczny składający się z piosenek, tańców i instrumentalnych wykonań utworów poznawanych w projekcie kompozytorów. Zorganizowane zostały zajęcia muzyczne i plastyczne na temat muzyki Fryderyka Haendla. Partnerzy uczestniczyli również w koncercie muzyki organowej Haendla  w wykonaniu muzyków Towarzystwa Muzycznego Wolfsburga. 
 

 

Wizyta robocza w Beech Early Years Infant and Junior School  w Huddersfield
(WIELKA BRYTANIA):
 
marzec 2009 r.

Podczas spotkania partnerzy wymienili opinie na temat dotychczasowych działań, zaplanowali zadania związane z przygotowaniem produktu końcowego, a także przedyskutowali zadania związane z planowanym podczas wizyty w Polsce Europejskim Festiwalem Muzycznym. Ponadto wzięli udział w zajęciach na temat muzyki Edwarda Elgara. Odbyły się warsztaty taneczne, podczas których uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich uczyli się nawzajem piosenek i zabaw muzycznych popularnych w ich krajach. Ponadto podczas Wieczoru Brytyjskiego dzieci uczyły się popularnych tańców angielskich.