0
6

Dźwięki Europy - rezultaty

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Uczniowie:

 • zapoznali się z życiem i najbardziej znanymi utworami Franciszka Liszta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina, Edwarda Elgara, Fryderyka Haendla i Joaquina Rodrigo oraz muzyką charakterystyczną dla operetki hiszpańskiej Zarzueli;
 • odkryli piękno muzyki klasycznej;
 • wyrażali swoje odczucia muzyczne poprzez działania plastyczne, taniec, gest, ruch, poezję i prozę;
 • poznali tańce, muzyczne zabawy i piosenki popularne w krajach partnerskich;
 • rozwinęli w sobie wrażliwość na piękno muzyki i innych dziedzin sztuki;
 • rozwinęli umiejętność redagowania lirycznej i prozaicznej wypowiedzi pisemnej;
 • rozwinęli swoje poczucie rytmu i słuch muzyczny;
 • rozwinęli umiejętności i zdolności plastyczne;
 • poznali interesujące, różnorodne techniki plastyczne; 
 • rozwinęli umiejętność posługiwania się nowymi technologiami;
 • rozwinęli w sobie poczucie własnej wartości oraz pewność siebie;
 • rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem angielskim, zwłaszcza w zakresie mówienia i pisania,  oraz motywację do nauki języków obcych;
 • stali się bardziej świadomi różnic i podobieństw kulturowych krajów europejskich biorących udział w projekcie;
 • nawiązali kontakty i przyjaźnie z dziećmi innych krajów europejskich, zdobyli wiedzę na temat krajów partnerskich;
 • poznali kulturę muzyczną, tradycje i zwyczaje krajów  partnerskich;
 • poznali system nauki w szkołach partnerskich;

Nauczyciele:

 • poznali systemy edukacyjne krajów partnerskich;
 • skorzystali z doświadczeń szkół biorących udział w projekcie w zakresie metod nauczania i form pracy;
 • wzbogacili stosowane metody nauczania i formy pracy;
 • poznali kulturę krajów partnerskich;
 • rozwinęli swoją wiedzę na temat europejskiej muzyki;
 • zdobyli umiejętność organizowania międzynarodowych spotkań;
 • nawiązali kontakty i przyjaźnie z nauczycielami szkół partnerskich.
 • rozwinęli umiejętność posługiwania się obcymi językami, a niektórzy zachęcili się do nauki języków;
 • rozwinęli umiejętność posługiwania się nowymi technologiami;
 • rozwinęli postawę tolerancji wobec odmienności kulturowej innych narodów;

Szkoła:

 • wzbogaciła ofertę dydaktyczno - wychowawczą;
 • wzbogaciła zasób pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego i muzyki;
 • nawiązała nowe kontakty z innymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi;
 • zyskała przyjaciół w innych krajach europejskich;

Powrót do głównej strony projektu