0
6

Dźwięki Europy - produkty

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Produkty projektu "Dźwięki Europy":

  • Albumy i mapy mentalne na temat kompozytorów europejskich,
  • Europejski Festiwal Muzyczny, w trakcie którego uczniowie szkół partnerskich zaprezentowali przedstawienia muzyczne z inspiracji europejską muzyką,
  • prace plastyczne i utwory literackie wykonane przez uczniów inspirujących się wysłuchanymi utworami muzycznymi,
  • wystawa „Nasz Comenius” – prezentacja wszystkich produktów i materiałów,
  • wystawa prac plastycznych uczniów,
  • plakaty poświęcone poszczególnym kompozytorom, zobacz Plakaty (poniżej)
  • książka „Dźwięki Europy” prezentująca najlepsze prace plastyczne i literackie uczniów.

plakaty wykonane wspólnie przez uczniów szkół partnerskich podczas wizyty w Bielsku-Białej, w maju 2009 r. - poster made jointly by pupils from all partner schools during the visit in Bielsko - Biała in May 2009

 

Ludwik van Beethoven Fryderyk Chopin Edward Elgar
Fryderyk Händel Franciszek Liszt Joaquin Rodrigo

Powrót do głównej strony projektu