0
6

Dźwięki Europy - opis

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84


Projekt „Dźwięki Europy” zakładał poznanie przez uczniów  życia i muzyki wybitnych europejskich kompozytorów: Franciszka Liszta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina, Edwarda Elgara, Fryderyka Haendla i Joaquina Rodrigo oraz muzyki charakterystycznej dla operetki hiszpańskiej Zarzueli. W trakcie realizacji projektu  uczniowie poznawali przeboje muzyki klasycznej, chodzili na koncerty poświęcone muzyce poznawanych kompozytorów. Swoje przeżycia muzyczne wyrażali poprzez inne formy wyrazu artystycznego: plastykę, poezję, taniec, gest, ruch. Organizowane były warsztaty plastyczne i muzyczne, podczas których uczniowie zapoznawali się z poszczególnymi utworami, tworzyli akompaniamenty z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, wykonywali prace plastyczne różnymi technikami, inspirując się muzyką wielkich kompozytorów. Dzieci przygotowywały również inscenizacje taneczne poszczególnych utworów muzycznych. Ponadto  swoje uczucia wyrażali poprzez poezję i prozę, pisząc wiersze i opowiadania. Uczniowie wykonywali również albumy, mapy mentalne oraz projekty multimedialne na temat życia i twórczości muzyków. Najciekawsze prace plastyczne i literackie zostały zgromadzone w produkcie końcowym – albumie pt. „Dźwięki Europy”.
Podczas wizyt roboczych dzieci zwiedziły muzea kompozytorów, uczestniczyły w koncertach, uczyły się piosenek i zabaw muzycznych popularnych w krajach partnerskich, brały udział w zajęciach i lekcjach poświęconych twórczości poznawanych kompozytorów oraz kulturze, tradycjom i geografii krajów partnerskich.
Na zakończenie projektu podczas wizyty w Polsce zorganizowany został  Europejski Festiwal Muzyczny, w trakcie którego uczniowie wszystkich szkół partnerskich zaprezentowali piosenki, których nauczyli się w czasie projektu oraz inscenizacje taneczne
i teatralne najbardziej znanych utworów. Zostały również przygotowane wystawy: wystawa „Nasz Comenius” prezentująca wszystkie zdjęcia, pamiątki i produkty oraz wystawa prac plastycznych i literackich uczniów. Wspólnie uczniowie wszystkich partnerskich szkół wykonali plakaty poświęcone sławnym kompozytorom.