0
6

Dźwięki Europy - ewaluacja

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

WYNIKI EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 1. Większość uczniów poprawnie wskazała państwa partnerskie oraz miasta, w których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie szkół partnerskich.
 2. Większość uczniów poprawnie połączyła nazwiska kompozytorów z nazwami państw, z których oni pochodzili.
 3. Uczniowie potrafili wskazać wiele tytułów utworów muzycznych poznawanych kompozytorów. Najbardziej podobały się im następujące utwory: Fryderyk Händel: Suita orkiestrowa  “Muzyka sztucznych ogni””,  Suita orkiestrowa  “Muzyka na wodzie”;  Fryderyk Chopin: Etiuda c-moll op. 10 nr 12 “Rewolucyjna”, Walc Des-dur op. 64 nr 1 “Minutowy”, Preludium Des-dur op. 28 nr 15 “Deszczowe” i Polonez A-dur op. 40 nr 1;  Ludwik van Beethoven: Bagatela “Dla Elizy”, Sonata fortepianowa cis-moll op. 27 nr 2 “Księżycowa”, Oda do radości, III Koncert fortepianowy  c-moll op. 37,  V Symfonia c-moll op. 67; Franciszek Liszt:  Etiuda koncertowa nr 1 “Poszumy leśne”   i Węgierska Rapsodia; Joaquin Rodrigo: Danza de las Hachas i El concierto de Aranjuez, Edward  Elgar: Land of Hope and Glory.
 4. Najbardziej popularne wśród uczniów zajęcia i formy aktywności realizowane w trakcie trwania projektu to: zajęcia taneczne, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, prezentacje multimedialne, przygotowywanie albumów o kompozytorach, pisanie wierszy i opowiadań.   
 5. Większość uczniów stwierdziła, że projekt wzbogacił ich wiedzę na temat muzyki europejskiej oraz krajów partnerskich.
 6. Większość uczniów potwierdziła, że dzięki projektowi zrozumieli, że warto uczyć się języków obcych.
 7. Większość badanych nauczycieli i rodziców stwierdziła, że projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły. Ich opinie były bardzo pozytywne. Oto niektóre z nich:
 • dzieci zdobyły więcej wiedzy z dziedziny muzyki, sztuki, literatury  geografii;
 • dzięki zajęciom na temat europejskich kompozytorów dzieci wzbogaciły wiedzę o kulturze krajów partnerskich 
 • projekt wpłynął na rozwój wrażliwości dzieci na piękno muzyki klasycznej;
 • zorganizowano dużo nowych, interesujących zajęć dla dzieci;
 • projekt rozwijał zainteresowania dzieci;
 • projekt dostarczył realnych powodów, dla których warto uczyć się języka obcego;
 • dzieci doświadczyły nowych metod nauki języka obcego;
 • dzieci mogły w praktyce sprawdzić swoją znajomość języka;
 • otwarcie dzieci na ideę istnienia obok siebie różnych kultur i sposobów życia;
 • projekt pokazał dzieciom pracę innych szkół europejskich oraz dał wizję świata;
 • dzieci spędziły razem wspaniałe chwile;
 • bardzo dużo ciekawych koncertów, zajęć plastycznych, muzycznych i poetyckich;
 • dzieci mogły  poznać przyjaciół w innych krajach;
 • szkoła stała się oryginalna dzięki kontaktom zagranicznym;
 • dzięki projektowi nasza szkoła wzmocniła pozycję zarówno w lokalnym środowisku jak i w mieście,
 • dzieci lubią chodzić do szkoły, która jest jedyna i unikalna, otwarta na świat i  rozwijająca zainteresowania uczniów;
 • projekt udowodnił, że nauczyciele troszczą się o rozwój i  poziom szkoły;
 • projekt to wspaniałe doświadczenie, które pozwoliło dzieciom w szczególny sposób poznać różne kultury, zwyczaje, świat dzieci z innych krajów;
 • projekt zachęcił uczniów do szukania materiałów do przygotowywanych albumów w różnych źródłach wiedzy, zmuszało to do samodzielności i kreatywnego myślenia; 
 • projekt to bardzo ciekawa oferta;  
 • wszystko było wspaniałe, dzieci były tak szczęśliwe, zadowolone, pełne wrażeń;
 • wszystko było ciekawe i  przemyślane, zorganizowano bardzo piękne zajęcia: Europejski Festiwal Muzyczny, wizyty w partnerskich szkołach, praktyczna nauka języków;
 1. W opinii nauczycieli projekt miał bardzo pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy.
 2. 69% badanych nauczycieli brało udział w wizytach partnerskich. Nauczyciele ci wskazali bardzo pozytywny wpływ spotkań z partnerami na wzbogacenie metod nauczania i form pracy. Podczas wizyt w partnerskich szkołach mogli zaobserwować wiele interesujących rozwiązań w pracy z uczniami. Oto wybrane wypowiedzi:
   
 • kreatywne wykorzystanie muzyki;
 • praca partnerska;
 • praca w grupach;
 • niewerbalny wymiar nauczania – taniec, śpiew,  prace plastyczne;
 • artystyczne choreografie do poszczególnych utworów muzycznych;
 • opracowanie prostych akompaniamentów z użyciem m.in. metalofonów;
   
 • zastosowanie w układach tanecznych różnych rekwizytów jak balony, chusty, wstążki;
 • łączenie zajęć muzycznych z nauką geografii, historii i literatury;
 • bardzo interesujące lekcje w szkole w Bielefeld- ciekawe omówienie wysłuchanych utworów muzycznych;
 • ciekawy pokaz gimnastyki artystycznej w szkole w Szolnoku;
 • zastosowanie ciekawych technik plastycznych;
 • sposoby na uspokojenie klasy po przerwie;
 • wizyta zachęciła mnie do pójścia na kurs tańca;
 • poruszanie tematów związanych z muzyką na różnych przedmiotach;
 • stosowanie technologii informacyjnej, zwłaszcza zastosowanie tablicy interaktywnej, podczas zajęć;
 • interesujące warsztaty plastyczne i muzyczne.

   
 1. W opinii nauczycieli i rodziców projekt zachęcił uczniów do nauki języków obcych.
 2. Według większości rodziców działania projektu miały pozytywny wpływ na wrażliwość dzieci na piękno muzyki i innych dziedzin sztuki.
 3. W opinii rodziców najbardziej wartościowe działania podjęte w ramach projektu to: wizyty w szkołach partnerskich, nauka piosenek i tańców, warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty, przygotowywanie albumów i map mentalnych na temat kompozytorów.
 4. Większość uczniów wyraziła zainteresowanie prowadzeniem korespondencji z kolegą ze szkoły partnerskiej.
 5. Większość rodzin, które gościły dzieci w trakcie wizyt nie stwierdziło problemów z komunikacją.
 6. Większość rodziców wyraziła chęć goszczenia w przyszłości dziecka z kraju partnerskiego.