0
6

Dźwięki Europy - działania

2 kwietnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie były zaangażowane w równym stopniu, a instytucje współpracujące wykonywały zadania zgodnie z formularzem aplikacyjnym. Szkoły partnerskie podejmowały te same działania i wytwarzały podobne produkty. Uczniowie poznawali życie i twórczość wybitnych kompozytorów europejskich: Franciszka Liszta, Ludwika van Beethovena, Fryderyka Chopina, Edwarda Elgara, Fryderyka Haendla i Joaquina Rodrigo. Ponadto poznali Zarzuelę – tradycyjną operetkę hiszpańską.  W szkołach partnerskich przeprowadzone zostały na ten temat zajęcia, uczniowie szukali informacji o kompozytorach i krajach partnerskich w różnych źródłach informacji. Szkoły przesyłały partnerom materiały na temat swojego kraju oraz narodowych kompozytorów. Opracowano projekty multimedialne, mapy mentalne i albumy. Szkoły zorganizowały konkursy wiedzy na temat życia i twórczości muzyków oraz krajów partnerskich. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w koncertach muzycznych, zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, taneczne i literackie,  podczas których dzieci wyrażały swoje odczucia muzyczne w tańcu, pracach plastycznych i literackich. Z inspiracji poszczególnymi utworami powstały interesujące prace plastyczne, wiersze, opowiadania oraz inscenizacje taneczne.
Podczas wizyt szkoły partnerskie przygotowały ciekawe zajęcia na temat swoich narodowych kompozytorów. Zorganizowane zostały koncerty i wizyty w miejscach związanych w życiem kompozytorów.
Podczas wizyty w Bielefeld (Niemcy) dzieci i nauczyciele wzięli udział w zajęciach plastycznych i muzycznych na temat życia i muzyki Ludwika van Beethovena. Zorganizowane zostały warsztaty taneczne, podczas których dzieci przygotowały tańce do takich utworów jak „Oda do radości” i bagatela „Dla Elizy”. Dzieci uczyły się również wzajemnie piosenek i zabaw muzycznych. Zorganizowana została wycieczka do Bonn, gdzie uczniowie i nauczyciele zwiedzili Dom Beethovena.
Podczas wizyty w Szolnoku (Węgry) zorganizowane zostały różnorodne zajęcia i lekcje na temat Franciszka Liszta, warsztaty taneczne, podczas których dzieci uczyły się zabaw i tańców popularnych na Węgrzech. Partnerzy projektu mogli zapoznać się również w formami edukacji muzycznej w lokalnym przedszkolu. Zorganizowana została wycieczka do Budapesztu, podczas której dzieci i nauczyciele zwiedzili Muzeum Franciszka Liszta oraz uczestniczyli w koncercie poświęconym muzyce Liszta i innych kompozytorów węgierskich.
Z kolei w trakcie wizyty w Torrelagunie (Hiszpania) w lokalnym Domu Kultury zorganizowane zostały dwa koncerty: „Muzyka gitarowa Joaquina Rodrigo” oraz „Operetka hiszpańska Zarzuela”. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach muzyczno – plastycznych, podczas których wykonywały elementy stroju charakterystycznego dla Zarzueli.
Podczas wizyty w Wolfsburgu (Niemcy) przeprowadzone zostały bardzo interesujące zajęcia na temat muzyki Fryderyka Haendla. Dzieci przygotowywały na instrumentach perkusyjnych akompaniamenty poszczególnych utworów kompozytora. Uczyły się tańca barokowego, wykonywały prace plastyczne z inspiracji muzyką. Przygotowana została piękna pantomima do muzyki Haendla. Ponadto szkoła we współpracy z lokalnym Towarzystwem Muzycznym przygotowała koncert kameralny poświęcony muzyce Fryderyka Haendla.
Wizyta w Huddersfield (Wielka Brytania) była poświęcona muzyce Edwarda Elgara. Odbyły się lekcje na ten temat. Zorganizowane zostały warsztaty taneczne, podczas których dzieci i nauczyciele uczyli się brytyjskich tańców. Uczono się wzajemnie także piosenek i zabaw muzycznych popularnych w krajach partnerskich. Chór szkolny Beech School zaprezentował popularne piosenki angielskie.
Na zakończenie projektu odbyła się wizyta w Bielsku – Białej (Polska). Podczas wizyty zostały zorganizowane lekcje poświęcone życiu i muzyce Fryderyka Chopina. Były to lekcje muzyki, plastyki (uczniowie inspirując się muzyką F. Chopina wykonywali prace plastyczne), geografii ( dzieci poznawały miejsca, w których żył, koncertował lub zatrzymywał się kompozytor), warsztaty teatralne, podczas których dzieci przygotowały inscenizację teatralną do muzyki Chopina, lekcja multimedialna, podczas której dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną na temat kompozytora, warsztaty poetyckie, w trakcie których uczniowie pisali wiersze do muzyki Chopina.
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty taneczne i plastyczne, podczas których dzieci uczyły się polskich tańców oraz wykonywały w międzynarodowych grupach plakaty poświęcone poszczególnym kompozytorom, których muzykę poznawały w trakcie trwania projektu. Podczas zajęć pomagali studenci lokalnego Kolegium Nauczycielskiego.
Po zajęciach w szkole zorganizowane zostały koncerty muzyczne: w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się koncert organowy wybitnego wykonawcy Wacława Golonki poświęcony kompozytorom muzyki organowej ze wszystkich krajów partnerskich, natomiast w piątek w sali  koncertowej  Biura Wystaw Artystycznych  dzieci wzięły udział w Koncercie Chopinowskim zorganizowanym we współpracy z Bielskim Centrum Kultury.
Najważniejszym dniem wizyty była sobota, 23 maja 2009 r., kiedy zorganizowany został Europejski Festiwal Muzyczny, w trakcie którego uczniowie naszej szkoły oraz goście zaprezentowali piosenki, których nauczyli się w czasie projektu a także tańce oraz inscenizacje muzyczne najbardziej znanych utworów poznanych w trakcie real kompozytorów.
Uczniowie szkół partnerskich zaprezentowali:
Szkoła z Huddersfield (Wielka Brytania): inscenizację pantomimy pt. „Sen dziecka” do „Kołysanki” Edwarda Elgara oraz tradycyjny taniec brytyjski
Szkoła z Torrelaguny (Hiszpania): 3 tradycyjne piosenki hiszpańskie i tańce
Szkoła z Bielefeld (Niemcy): tańce ilustrujące utwory Beethovena: „Dla Elizy” oraz „Odę do radości”    
Szkoła z Wolfsburga (Niemcy): taniec barokowy
Szkoła z Szolnoka (Węgry): trzy inscenizacje taneczne do muzyki Franciszka Liszta
Każda klasa szkoły polskiej przygotowała inscenizację taneczno – teatralną poświęconą wybranemu kompozytorowi. Klasy I i II: Fryderyk Chopin - inscenizacja poetycko – muzyczna, klasa III: Edward Elgar – przedstawienie muzyczno-poetyckie, klasa IV: „Dwór królewski na Tamizie” – inscenizacja muzyczna utworu Fryderyka Haendla „Muzyka na wodzie”, klasa V: tańce do muzyki Franciszka Liszta, klasa VI: inscenizacja poświęcona muzyce Joaquina Rodrigo i Ludwika van Beethovena.
Podczas festiwalu wystąpił również lokalny Dom Kultury, prezentując popularne polskie piosenki.
Ponadto przygotowane zostały dwie wystawy: wystawa, na której zaprezentowane zostały prace plastyczne oraz wiersze i opowiadania wykonane i napisane przez uczniów szkół partnerskich z inspiracji muzyką poznanych kompozytorów oraz wystawa „Nasz Comenius” prezentującą wszystkie produkty, zdjęcia z wizyt oraz pamiątki zgromadzone w wyniku realizacji projektu.
Podczas wszystkich wizyt nauczyciele szkół partnerskich omawiali bieżące zagadnienia związane z realizacją projektu, wymieniali się materiałami, prezentowali produkty, opracowywali ankiety ewaluacyjne.
 Szkoły przesyłały partnerom płyty CD, materiały, fotografie, foldery na tematy związane z projektem. Szkoła z Bielefeld przygotowywała z każdej wizyty dla wszystkich szkół partnerskich folder ze zdjęciami.
Opracowany został produkt końcowy: album pt. „Dźwięki Europy”.
 

Powrót do głównej strony projektu