0
6

Cuda Europy - opis

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Projekt był realizowany w latach 2010 - 2012 wspólnie przez szkoły z różnych krajów europejskich: Portugalii, Hiszpanii, Włoch (Sardynia), Turcji i Polski. Nasza szkoła pełniła rolę koordynatora projektu. W wyniku realizacji projektu uczniowie poznali miejsca wpisane na Listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.  Odbyły się lekcje na ten temat oraz warsztaty plastyczne, muzyczne i literackie, podczas których dzieci, inspirując się pięknem poznanych miejsc, wykonywały prace plastyczne różnymi technikami, pisały wiersze i opowiadania oraz przygotowywały prezentacje taneczne do muzyki charakterystycznej dla poznawanych regionów. Dzieci przygotowywały także inscenizacje teatralne poznanych w trakcie projektu legend popularnych w krajach partnerskich oraz prezentacje multimedialne i filmy na temat miejsc UNESCO. Zorganizowane zostały dni z UNESCO: hiszpański, włoski, turecki i portugalski. Odbyły się wyjazdy do wszystkich krajów partnerskich, a podczas wizyty w Polsce zorganizowano Europejski Festiwal „Cuda Europy”. Produktem końcowym projektu jest kalendarz na rok szkolny 2012/2013 zawierający prace uczniów wykonane z inspiracji pięknem miejsc UNESCO.

Wspaniałe dziedzictwo kulturowe krajów partnerskich oraz europejska współpraca stanowią o dużej wartości tego projektu. Dzięki tej współpracy partnerzy mogli rozwinąć umiejętności językowe, przede wszystkim w zakresie komunikacji. Bezpośrednie kontakty z zagranicznymi kolegami przyczyniły się do zwiększenia motywacji dzieci do nauki języków obcych. Dzięki realizacji projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice lepiej poznali kulturę i obyczaje krajów europejskich i bardziej się zainteresowali tymi zagadnieniami. Współpraca europejska przyczyniała się do tego, że nauczyli się tolerancji wobec kulturowej i językowej różnorodności, a także religijnej i etnicznej odmienności krajów partnerskich. Projekt stwarzał bowiem okazję wspólnych spotkań, rozmów, przebywania w rodzinach i tym samym bliskiego wzajemnego poznania. Wizyty w krajach partnerskich pozwoliły nauczycielom i uczniom zapoznać się z systemem nauki oraz metodami nauczania i formami pracy z dziećmi. Ponadto podczas wizyt partnerzy mogli zwiedzić miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, o których uczyli się w projekcie.