0
6

Cuda Europy - działania

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Działania w drugim roku projektu

Dnia13 marca 2012 r. zorganizowano Dzień Turecki, podczas którego nauczyciele i uczniowie, którzy wzieli udział w spotkaniu w Turcji podzielili się swoimi wrażeniami, opowiedzieli o szkole, mieście oraz odwiedzanych miejscach Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nauczyciele i uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną z wizyty w Turcji oraz pokaz tańca do muzyki tureckiej przygotowany przez uczennice kl. VI. Uczniowie, pod kierunkiem pani mgr Grażyny Kurtok,  przygotowali inscenizacje legendy tureckiej. Pani Katarzyna Dyduch  przygotowałą wystawę wierszy i opowiadań uczniów. Pani Dominika Stasicka zorganizowała konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na temat Turcji  i tureckich miejsc na Liście UNESCO. Ponadto, zostały  zorganizowane warsztaty: pani  Elżbieta Golonka przygotowała lekcję o historii i legendach związanych z miejscami omawianymi w projekcie, pani Izabela Kaszuba zorganizowała warsztaty muzyczne, podczas których uczniowie poznali muzykę popularną w omawianych miejscach; pani Iwona Sztafa zorganizowała lekcję, podczas której uczniowie wykonywali słowniki obrazkowe zawierające słownictwo związane z tureckimi miejscami, pani Beata Lekki przygotowała warsztaty plastyczne.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali wiersze i opowiadania czerpiąc inspiracje z piękna miejsc Dziedzictwa UNESCO. Pani mgr Ilona Kowalik przygotowała lekcje na temat Turcji oraz tureckich miejsc Dziedzictwa UNESCO;

W dniach od 16 maja do 21 maja odbyła się wizyta uczniów i nauczycieli szkół partnerskich z Hiszpanii, Portugalii, Włoch (Sardynii) i Turcji.
Podczas wizyty uczniowie i nauczyciele brali udział w lekcjach pokazowych: Miejsca UNESCO w Polsce, Prezentacja multimedialna o Polsce, naszym mieście i szkole oraz Legendy popularne w krajach partnerskich; Odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali plakaty do produktu końcowego a także prace plastyczne związane z polską legendą. Odbyły się również warsztaty taneczne, gdzie uczniowie i nauczyciele poznali polskie tańce. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę „Comenius” (pamiątki z wizyt oraz plansze ze zdjęciami) a także wystawę prac plastycznych i literackich uczniów. Ponadto, przygotowano turniej wiedzy o miejscach UNESCO w krajach partnerskich. W sobotę 19 maja odbył się festyn „Cudów Europy”, podczas którego zaprezentowano legendy, tańce i muzykę popularną w krajach partnerskich.
W trakcie trwania wizyty nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich zwiedzali miasto Bielsko-Biała a także brali udział wycieczce do Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce.

Działania w pierwszym roku projektu:

Rok szkolny został podzielony na trzy okresy, z których każdy był poświęcony poznawaniu miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO jednego kraju partnerskiego.
W okresie od września do grudnia uczniowie zdobywali wiedzę na temat Hiszpanii, czas od stycznia do marca był przeznaczony na naukę o włoskich miejscach UNESCO,  a w okresie od kwietnia do czerwca dzieci poznawały Portugalię.  Dla wszystkich klas nauczyciele przygotowali lekcje geografii i historii poświęcone wspomnianym trzem krajom partnerskim. Uczniowie poznali również legendy związane z miejscami UNESCO: legendę o mieście Toledo, legendę o powstaniu Sardynii oraz jedną legendę portugalską związaną z miastem Porto. Uczniowie przygotowali inscenizacje teatralne poznanych legend. Ponadto na lekcjach języka polskiego pisali wiersze z inspiracji pięknem poznanych miejsc. Zorganizowane zostały także warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali prace plastyczne różnymi technikami przedstawiające miejsca UNESCO  w krajach partnerskich oraz takie prace jak hiszpańska i portugalska  płytka ceramiczna Azulejos, wachlarz hiszpański i anioły Sardynii. Odbyły się również zajęcia muzyczne, w trakcie których dzieci nauczyły się piosenek i tańców hiszpańskich, włoskich i portugalskich. Na koniec okresu poświęconego danemu krajowi odbyły się Dni z UNESCO: hiszpański, włoski, a portugalski zostanie zorganizowany we wrześniu 2011 r. Podczas Dnia Hiszpańskiego z UNESCO dzieci przedstawiły inscenizację teatralną legendy związanej z historią Toledo  pt. „ O Biskupie i pewnym szewcu”, zaprezentowały dwa tańce hiszpańskie, a chór szkolny wykonał piosenki hiszpańskie, odbył się także konkurs krasomówczy na najlepiej opowiedzianą legendę hiszpańską. Ponadto uczniowie i nauczyciele, którzy uczestniczyli w wizycie w szkole partnerskiej w Torrelagunie podzielili się swoimi wrażeniami, wyświetlając  prezentację multimedialną. Zorganizowana została wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów z inspiracji pięknem miejsc UNESCO oraz kulturą i sztuką Hiszpanii. Odbyły się również w tym dniu warsztaty muzyczne, plastyczne i językowe, podczas których dzieci poznawały popularne wyrazy i zwroty hiszpańskie. Ponadto odbyła się degustacja marcepanów produkowanych w Toledo. Z kolei  podczas Dnia włoskiego z UNESCO  odbył się konkurs na najlepszą  prezentację multimedialną o miejscach UNESCO we Włoszech, dzieci zaprezentowały włoski taniec i piosenki oraz inscenizację legendy o powstaniu Sardynii. Przygotowana została wystawa prac plastycznych oraz napisanych przez uczniów wierszy z inspiracji pięknem Sardynii. Nauczyciele i uczniowie, którzy wzięli udział w wizycie partnerów z szkole w Sassari podzielili się swoimi wrażeniami, pokazując prezentację multimedialną. Odbyły się warsztaty plastyczne i językowe oraz degustacja włoskiej pizzy.

W minionym roku szkolnym zorganizowany został również całoroczny konkurs krajoznawczy o krajach partnerskich. Powstały następujące produkty: albumy, prezentacje multimedialne, prace plastyczne oraz wiersze z inspiracji pięknem krajów partnerskich, obrazkowe słowniki UNESCO zawierające słowa związane z poznawanymi miejscami, teatralne inscenizacje legend.

 

Zdjęcia

Dzień Hiszpański w naszej szkole

Warsztaty ceramiczne "PŁYTKA HISZPAŃSKA" - prowadzone przez p. mgr Beatę Lekki
Lekcje pokazowe p. mgr Ilony Kowalik o Hiszpanii - kraju partnerskim projektu edukacyjnego COMENIUS - "Cuda Europy"