0
6

Cuda Europy - cele projektu

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Cele projektu:
 
Uczniowie:

 • poznają najpiękniejsze miejsca krajów partnerskich;
 • będą umieli wymienić przynajmniej po 7 miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO własnego kraju oraz państw partnerskich;
 • będą mieli dokładną wiedzę na temat dwóch miejsc światowego dziedzictwa z każdego kraju;
 • nauczą się jak wyrażać uczucia poprzez sztukę, taniec, teatr, poezję oraz prozę;
 • poznają historię, legendy, sztukę oraz muzykę poznawanych miejsc;
 • zapoznają się z kulturą, tradycjami oraz zwyczajami krajów partnerskich;
 • poznają systemy nauczania w partnerskich szkołach;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się obcymi językami, zwłaszcza w mowie i piśmie;
 • nawiążą kontakt i zaprzyjaźnią się z uczniami z innych krajów europejskich;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz motywację do nauki obcych języków;
 • będą wrażliwi na piękno architektury i przyrody krajów partnerskich;
 • rozwiną umiejętność pisania wierszy i prozy;
 • rozwiną umiejętności artystyczne;
 • będą umieli posługiwać się nowymi technologiami;
 • będą pewniejsi siebie;
 • będą zdawać sobie sprawę z różnic i podobieństw kulturowych europejskich krajów uczestniczących w projekcie;
 • będą tolerancyjni względem innych narodowości;
 • odkryją piękno, oryginalność oraz różnorodność europejskich miejsc.