0
6

Barwy Europy- wizyta w Portugalii

29 maja 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Wizyta w szkole partnerskiej: Agrupamento de Escolas de Alfena - Escola EB 2,3 de Alfena w Alfenie w Portugalii
w dniach od 17 do 22 marca 2014 r.

 

Cele wizyty:

 • omówienie działań projektowych, prezentacja dotychczasowych rezultatów
 • omówienie szczegółów dotyczących prowadzenia strony internetowej projektu,
 • poznanie metod i form pracy z uczniami stosowanych przez portugalskich nauczycieli,
 • poznanie portugalskiego malarstwa oraz sztuki regionalnej, a także zwiedzeni portugalskich galerii sztuki,
 • poznanie charakterystycznych dla Portugalii tradycji, zwyczajów i potraw,
 • nawiązanie znajomości i przyjaźni,
 • rozwijanie znajomości języka angielskiego.

 

Opis wizyty:

Partnerzy poznali portugalski system edukacji. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach razem z dziećmi innych szkół partnerskich. Z kolei nauczyciele obserwowali zajęcia, a także zwiedzili szkoły należące do zespołu, jaki stanowi szkoła w Alfenie: przedszkole, szkołę podstawową i średnią, poznając tym samym metody nauczania i formy pracy stosowane na różnych etapach kształcenia. Podczas wspólnego spotkania nauczyciele omówili zadania projektowe, zaprezentowali swoje dotychczasowe działania i powstałe prace uczniów. Doprecyzowano zadania związane z prowadzeniem wspólnej strony internetowej. Omówiono sposób zamieszczania na stronie prac uczniów powstałych z inspiracji obrazami poznawanych w projekcie malarzy oraz opisów działań i zdjęć przedstawiających te działania. Odbyły się warsztaty plastyczne z inspiracji malarstwem Amadeo de Souza Cardoso: ?Ekologiczne kwiaty z recyklingu? i ?Wachlarze zdobione motywami z obrazów Amadeo de Souza Cardoso?. Zorganizowany został wieczór kultury portugalskiej, w trakcie którego odbyła się degustacja tradycyjnych portugalskich potraw. Dodatkowo szkoła portugalska zorganizowała festyn z udziałem nauczycieli i uczniów szkół partnerskich oraz całej społeczności szkolnej, rodziców i mieszkańców miasta. Ponadto zorganizowane zostały dwie wycieczki: do Porto i Amarante. W Porto uczestnicy spotkania zwiedzili muzeum, dom i pracownię poznawanego w projekcie malarza portugalskiego Julio Resende, a także obejrzeli dzieło tego twórcy - mural ?Ribeira Negra?. Z kolei w Amarante partnerzy zwiedzili muzeum Amadeo de Souza Cardoso, gdzie mogli zobaczyć obrazy malarza w oryginale i zdobyć wiedzę na temat cech jego malarstwa. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z władzami miasta, podczas którego uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a także odbyła się degustacja tradycyjnych potraw portugalskich i koncert chóru akademickiego.

Rezultaty wizyty:

 • doprecyzowanie sposobu prowadzenia strony internetowej projektu,
 • omówienie dotychczasowych działań i prezentacja rezultatów,
 • wiedza na temat portugalskiego systemu nauczania oraz metod i form pracy z uczniami stosowanych przez portugalskich nauczycieli,
 • znajomość portugalskiego malarstwa i galerii sztuki,
 • wiedza na temat charakterystycznych dla Portugalii tradycji, zwyczajów i potraw,
 • nawiązane znajomości i przyjaźnie,
 • lepsza znajomość j. angielskiego.
 • umiejętności społeczne uczniów.

 

Zobacz zdjęcia