0
6

Barwy Europy - wizyta w Turcji

29 maja 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Wizyta w szkole partnerskiej: Saffet Çam Ortaokulu w Yalovie w Turcji

w dniach 17 do 22 listopada 2014 r.

 

Cele wizyty:

• wymiana opinii na temat dotychczasowych działań projektowych,

• podsumowanie ewaluacji po 1 roku i sformułowanie wniosków,

• poznanie metod i form pracy z uczniami stosowanych przez tureckich nauczycieli,

• zwiedzenie tureckich muzeów i galerii sztuki oraz poznanie dzieł tureckich malarzy,

• poznanie charakterystycznych dla Turcji tradycji, zwyczajów i potraw,

• nawiązanie znajomości i przyjaźni,

• rozwijanie znajomości języka angielskiego.

 

Opis wizyty:

Podczas wizyty partnerzy poznali system nauki w szkole tureckiej, dzieci uczestniczyły w zajęciach wraz z kolegami ze szkoły tureckiej oraz innych szkół partnerskich. Partnerzy zwiedzili muzeum Yalova Atatürk Köşkü, które było domem należącym do pierwszego prezydenta Republiki Turcji, Mustafy Kemala Atatürka, oraz muzeum miasta Yalova, gdzie zapoznali się z historią regionu. Ponadto zwiedzili miasto Termal, które jest znane z gorących źródeł. Odbyło się także spotkanie w szkole z jej społecznością. Partnerzy zwiedzili szkołę, poznali turecki system edukacji, następnie obejrzeli prezentacje multimedialne ze zdjęciami z wizyt w szkołach partnerskich, a także występy uczniów ze szkoły tureckiej. Odbyło się spotkanie nauczycieli szkół partnerskich, podczas którego przedstawiono i omówiono wyniki wspólnej ewaluacji po pierwszym roku trwania projektu i w wyniku dyskusji wspólnie sformułowano wnioski. Nauczyciele zaprezentowali także działania projektowe zrealizowane w ich szkołach w pierwszym roku projektu oraz powstałe produkty: plastyczne i literackie prace uczniów. Omówili także planowane na kolejne miesiące działania i sposoby prowadzenia wspólnej strony internetowej projektu. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie i nauczyciele zapoznali się z regionalną sztuką marblingu - techniką malowania na wodzie. Podczas warsztatów wykonali kopie obrazu „Treser żółwi” techniką rysowania ołówkiem oraz ozdoby tureckie metodą decoupage’u. Zorganizowano wycieczkę do Istambułu, gdzie partnerzy zwiedzili muzeum Osmana Hamdi Bey’a, gdzie obejrzeli omawiany w trakcie działań projektowych obraz pt. „Treser żółwi”, a także inne dzieła malarza. Przewodniczka omówiła poszczególne obrazy, a także przekazała wiele ciekawych informacji na temat życia Osmana Hamdi Bey’a i jego twórczości. Uczestnicy wizyty zwiedzili także w Istambule  Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie wystawione są dzieła awangardowych tureckich artystów, a także Niebieski Meczet i zabytkowy Bazar. Ostatni dzień partnerzy spędzili w Publicznym Centrum Edukacyjnym, gdzie brali udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali kopie obrazu „Treser żółwi” techniką rysowania ołówkiem oraz wykonywali ozdoby tureckie metodą decoupage’u. Zapoznali się także z metodą tkania tureckich dywanów. Na zakończenie projektu odbył się wieczór turecki, w trakcie którego zaprezentowano przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły tureckiej tańce. Ponadto rodzice zorganizowali degustację tradycyjnych tureckich potraw.

Rezultaty wizyty:

• podsumowanie dotychczasowych działań projektowych,

• omówienie wyników ewaluacji po 1 roku,

• wiedza na temat tureckiego systemu edukacji,

• znajomość tureckiego malarstwa, tureckich muzeów i galerii sztuki,

• znajomość regionalnej sztuki marblingu i tkania tureckich dywanów,

• poznanie charakterystycznych dla Turcji tradycji, zwyczajów i potraw,

• nawiązanie znajomości i przyjaźni,

• rozwijanie znajomości języka angielskiego

• umiejętności społeczne uczniów.

 
 

zobacz zdjęcia