0
6

Barwy Europy - opis projektu

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Szczególnie zachęcamy do przeglądania strony internetowej projeku:   www.coloursofeurope.eu

Projekt pt. „Barwy Europy” realizowany był w latach 2013 - 2015 przez szkoły z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Turcji. W trakcie projektu uczniowie zdobywali wiedzę na temat europejskiego malarstwa i sztuki regionalnej krajów partnerskich. Partnerzy zapoznali się z życiem i twórczością takich malarzy jak: Than Mor, Bertalan Székely, Arpad Feszty, Pal Szinyei Merse, Victor Vasarely, Grao Vasco, Amadeo de Souza, Julio Resende, António Carvalho da Silva Porto, Diego Velazquez de Silva, Francisco José de Goya y Lucientes, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla, Osman Hamdi Bey, ?brahim Çall?, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyupoglu, Leonardo da Vinci, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Henryk Stażewski i Florian Kohut. Nauczyciele przeprowadzili lekcje na temat krajów partnerskich i ich narodowych malarzy, a uczniowie przygotowali na te tematy albumy, filmy, mapy mentalne i prezentacje multimedialne. Organizowane były zajęcia plastyczne, literackie i teatralne, podczas których uczniowie, zainspirowani poznanymi obrazami, wykonywali ich kopie, używając różnych technik artystycznych, jak m.in.: sitodruk barwiony, malowanie farbami akrylowymi techniką pointylizmu, grafika komputerowa, malowanie temperą, rysowanie kredkami, malowanie na piasku, malowanie farbami olejnymi na płótnie, gwasz, kolaż, malowanie suchymi pastelami, malowanie na korku, na porcelanie i drewnie, malowanie na wodzie, malowanie farbami akwarelowymi, technika 3D. Uczniowie wykonywali także prace literackie inspirowane poznanymi dziełami malarskimi - opisywali je, pisali opowiadania i wiersze oraz przygotowywali przedstawienia teatralne będące ilustracją obrazów. Ponadto zdobywali wiedzę na temat muzyki epok, w których tworzyli malarze. Uczyli się dawnych tańców i przygotowywali muzyczne inscenizacje poznanych dzieł malarskich.  Podczas wizyt w szkołach partnerskich uczniowie wraz  z nauczycielami zwiedzili muzea i galerie sztuki, takie jak: Muzeum Vasarelego i Muzeum Narodowe w Budapeszcie, Muzeum Prado, Reina Sofia i Muzeum Sorolli w  Madrycie, mural Julio Resende "Ribeira Negra" w Porto, Muzeum Amadeo de Souza Cardoso w Amaretto, Muzeum Osmana Hamdi Bey’a i Museum Sztuki Nowoczesnej w Istambule, Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, Muzeum Narodowe i Dom Matejki w Krakowie oraz Muzeum Floriana Kohuta w Rudzicy. Organizowane były wycieczki  śladami  narodowych malarzy, a także wizyty u regionalnych artystów i warsztaty w galeriach sztuki. Ponadto korzystając z bogatych zasobów Internetu, uczniowie zwiedzali europejskie galerie sztuki w sposób wirtualny. Przez cały czas trwania współpracy prowadzona była strona projektu: www.coloursofeurope.eu, która stanowiła internetową galerię tworzonych w projekcie prac uczniów. Ponadto partnerzy zamieszczali na stronie opisy wybranych form aktywności i ilustrujące je zdjęcia. W szkołach organizowane były dni sztuki i wystawy plastyczne prezentujące powstałe w projekcie prace uczniów.

Pod koniec projektu w trakcie wizyty w Polsce zorganizowany został Europejski Festiwal Sztuki z udziałem wszystkich partnerów, którzy zaprezentowali przygotowane przedstawienia słowno – muzyczne z inspiracji poznanymi dziełami malarskimi. Zorganizowana została również wystawa najlepszych uczniowskich prac powstałych w trakcie projektu. Prace te zostały umieszczone w książce powstałej po zakończeniu współpracy.

Zachęcamy do oglądania strony internetowej : http://www.coloursofeurope.eu utworzonej  na potrzeby projektu i uzupełnianej przez wszystkich partnerów