0
6

Barwy Europy - opis działań

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Działania podjęte w ramach realizowanego projektu szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej projektu "Barwy Europy". Zachęcamy do odwiedzania tej strony. Sprawdź. www.coloursofeurope.eu

 

Rok szkolny 2014/2015 - drugi rok projektu „Barwy Europy”

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu realizowane były działania wg harmonogramu projektu. Odbywały się zajęcia plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali kopie obrazów malarzy portugalskich, tureckich i polskich oraz zajęcia literackie, w trakcie których uczniowie pisali wiersze i opowiadania z inspiracji poznanymi obrazami. Zorganizowane zostały dni sztuki portugalskiej i dni sztuki tureckiej oraz wyjazd do Turcji na spotkanie szkół partnerskich. Odbyły się również wycieczki: dwukrotnie do Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, do Krakowa śladami Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego, do dworku Jana Matejki w Krzeszosławicach oraz do „Galerii stracha polnego” Floriana Kohuta w Rudzicy, gdzie odbyły się warsztaty plastyczne wraz z samym artystą. Cały czas prowadzona była także strona internetowa projektu www.coloursofeurope.eu.

 

Najważniejszym wydarzeniem roku szkolnego 2014/2015 było spotkanie nauczycieli i uczniów szkół partnerskich w naszej szkole w dniach od 22 do 27 maja 2015 r.

W trakcie spotkania partnerzy podsumowali działania podjęte w ramach projektu w ciągu dwóch lat i opracowali ankiety ewaluacyjne.

Przygotowane zostały także lekcje pokazowe dla naszych gości:

  • „Polska historia w malarstwie Jana Matejki”;

  • „Sztuka Henryka Stażewskiego”;

  • „Malarstwo Floriana Kohuta”;

oraz warsztaty plastyczne:

  • malarstwo na szkle – wykonanie kopii obrazów polskich malarzy poznanych w trakcie projektu;

  • wykonanie wspólnej pracy antyGuernicy pt. „Barwy Europy”.

Ponadto w trakcie wizyty zorganizowane zostały wycieczki do Krakowa śladami polskich malarzy oraz do Muzeum Fałata w Bystrej i do „Galerii stracha polnego” Floriana Kohuta w Rudzicy, gdzie odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez samego artystę.

Jednak najważniejszym wydarzeniem wizyty był Europejski Festiwal Sztuki, podczas którego uczniowie naszej szkoły oraz szkół partnerskich zaprezentowali przygotowane przedstawienia zainspirowane poznanymi dziełami malarskimi. Ponadto przygotowane zostały: wystawa Comeniusa, wystawa prac plastycznych i literackich uczniów a także degustacja potraw regionalnych przygotowana przez rodziców uczniów. Odbył się także quiz wiedzowy na temat malarzy europejskich.

 

Rok szkolny 2013/2014 - pierwszy rok projektu „Barwy Europy”

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ COMENIUS rozpoczęliśmy realizację projektu „Barwy Europy”. Projekt zakładał poznanie przez uczniów malarstwa europejskiego i wykonywanie prac plastycznych i literackich z inspiracji dziełami malarzy europejskich. W projekcie nasza szkoła pełniła rolę koordynatora, a partnerami były szkoły podstawowe na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii i w Turcji.

Na początku projektu odbyły się spotkania nauczycieli, uczniów i rodziców, w trakcie których przekazane zostały informacje na temat założeń projektu i planowanych działań. Została wykonana i umieszczona przy wejściu do szkoły tablica informacyjna na temat projektu. Ponadto na korytarzu szkolnym powstała duża gazetka informująca o działaniach realizowanych przez szkołę w ramach projektu. We wrześniu rozpoczęły się trzy całoroczne konkursy wiedzy: krajoznawczy na temat krajów partnerskich, drugi na temat malarzy europejskich oraz konkurs melomana na temat muzyki okresów, w których tworzyli malarze poznawani w trakcie realizacji projektu. Na korytarzu szkolnym wykonane zostały gazetki, na których nauczyciele systematycznie zamieszczali pytania konkursowe oraz zdjęcia i informacje pomocne przy formułowaniu odpowiedzi na pytania.

Jednocześnie rozpoczął się proces opracowania strony internetowej projektu.

W okresie od września do grudnia odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie poznawali malarstwo malarzy węgierskich. Zorganizowane zostały lekcje na temat Węgier, podczas których dzieci wykonywały albumy i mapy mentalne. Zdobywały także wiedzę na temat życia i twórczości malarzy węgierskich. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie różnymi technikami wykonywali kopie obrazów Bertalana Szekely’ego ”Kobieta Egeru”, panoramy Arpada Feszty’ego ”Przybycie Węgrów”, Pala Szinyei Mersego: ”Pole maków” i ”Kwitnące jabłonie” oraz Victora Vasarelego z serii ”Sztuka komputerowa”. Zorganizowane zostały również zajęcia komputerowe, w trakcie których uczniowie opracowywali prezentacje multimedialne na temat Węgier i malarzy węgierskich oraz prace w technikach komputerowych z inspiracji obrazami Vasarelego. Jednocześnie podczas zajęć z języka polskiego uczniowie opisywali poznawane obrazy oraz, inspirując się tymi dziełami, pisali opowiadania i wiersze. Ponadto przygotowując się do wizyty na Węgrzech, uczniowie wykonali albumy na temat szkoły, Bielska - Białej i Polski. Przygotowany został także film przedstawiający nasze miasto i szkołę. Po powrocie ze szkoły partnerskiej w Szolnoku zostały zorganizowane dni sztuki węgierskiej, podczas których uczniowie i nauczyciele biorący udział w wizycie przedstawili prezentacje multimedialne na ten temat, uczniowie przygotowali także prezentację na temat poznanych węgierskich obrazów historycznych i krótkie scenki teatralne na temat historii Węgier, zorganizowana została wystawa prac uczniów oraz warsztaty plastyczne i muzyczne. Ponadto koło teatralne przygotowało inscenizację napisanego przez uczennicę klasy VI opowiadania z inspiracji obrazem Mersego ”Pole maków”. Podczas zajęć muzycznych dzieci nauczyły się poznanej w szkole węgierskiej piosenki, a także poznały kroki węgierskiego tańca - czardasza. Jednocześnie w listopadzie zaczęła funkcjonować strona internetowa projektu www.coloursofeurope.eu, na której szkoły partnerskie umieszczały prace uczniów i opisy działań. Od stycznia do marca uczniowie zapoznawali się z malarstwem portugalskim. Różnymi technikami wykonane zostały kopie obrazów Amadeo de Souzy: ”Skok królika”, ”Charty” i ”Clown, koń, salamandra”, Grao Vasco ”Pokłon trzech króli”, Antonio Carvalho da Silva Porto: „Żniwa”, „Kobieta na osiołku”, ”Przepędzenie stada” i ”Powrót z targu” oraz muralu Julio Resende “Ribeira Negra”. Przez cały czas prowadzona była strona internetowa projektu, gdzie umieszczane były kolejne prace uczniów i opisy działań. Przeprowadzane były warsztaty literackie, podczas których uczniowie pisali wiersze i opowiadania z inspiracji obrazami malarzy portugalskich. Od kwietnia do czerwca uczniowie wykonali kopie obrazów malarzy hiszpańskich: Francisco Goyi: „Portret królowej Marii Luizy w mantylce”, „Portret króla Karola IV i jego rodziny” i ”Parasolka”, Diego Velazqueza: „Damy dworu”, „Infantka” i ”Prządki”, Joaquina Sorolli: „Spacer na plaży” i „Plaża w Valencji” oraz Pabla Picassa: „Guernica”, „Mandolina i gitara” oraz „Skrzypce”. Podczas zajęć muzycznych dzieci poznawały muzykę hiszpańską i opracowały taniec do tej muzyki. Odbył się także koncert muzyki hiszpańskiej, węgierskiej i portugalskiej.

Odbyły się trzy wizyty w szkołach partnerskich w Szolnoku na Węgrzech, w Alfenie w Portugalii i w El Casar w Hiszpanii.

Po każdej wizycie w szkole partnerskiej przygotowywane były na korytarzach szkolnych gazetki prezentujące zdjęcia z tych wizyt. W czerwcu odbyły się finały całorocznych konkursów oraz zorganizowane zostały dni sztuki hiszpańskiej, podczas których uczniowie biorący udział w wizycie w Hiszpanii, przebrani za poszczególnych malarzy przedstawili prezentację multimedialną na temat poznanych obrazów i ich twórców. Odbyły się także warsztaty plastyczne dla wszystkich klas, podczas których uczniowie, pracując w grupach wykonali zbiorowe prace dużych formatów – kopie poznanych w trakcie projektu obrazów malarzy hiszpańskich. Na zakończenie roku partnerzy opracowali ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, które zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach partnerskich.