0
5

Statut Szkoły

22 listopada 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

STATUT
Szkoły Podstawowej nr 24

im. Tadeusza Kościuszki

w Bielsku – Białej

 

Nowelizację statutu uchwalono 27 kwietnia 2017 r.

Dokument w formacie pdf