0
5

Statut Szkoły

15 listopada 2018r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

 

STATUT
Szkoły Podstawowej nr 24

im. Tadeusza Kościuszki

w Bielsku – Białej

   

 

Dokument w formacie pdf