0
5

Rada Pedagogiczna

21 września 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

 
mgr Renata Kraciuk   - Dyrektor Szkoły; j. angielski
mgr Grażyna Paduszyńska   - Pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Grażyna Kurtok   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Hola   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Dziki   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Michałowska   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Ratomska   - edukacja wczesnoszkolna
ks. Łukasz Zych    - religia
mgr Aneta Rymarczyk   - język polski
mgr Elżbieta Golonka   - historia i społeczeństwo, religia
mgr Iwona Sztafa   - język angielski
mgr Renata Kwapisz   - matematyka, zajęcia techniczne
mgr Ilona Kowalik   - przyroda, bibliotekarz
lic. Dominika Stasicka   - zajęcia komputerowe i wychowawca świetlicy
mgr Izabela Kaszuba   - muzyka, bibliotekarz i wychowawca świetlicy
mgr Beata Lekki   - plastyka i wychowawca świetlicy
mgr Adam Dusza   - wychowanie fizyczne
mgr Ewa Mszyca   - wychowanie fizyczne i wychowawca świetlicy
mgr Ewa Halama   - wychowawca świetlicy