0
5

Rada Pedagogiczna

17 października 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

 
mgr Renata Kraciuk   - Dyrektor Szkoły; j. angielski
mgr Ewa Hola   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Dziki   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Michałowska   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Ratomska   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Roksana Bułka   - edukacja wczesnoszkolna
mgr Paulina Gara   - nauczyciel wspomagający
mgr Aneta Rymarczyk   - język polski
mgr Katarzyna Kubica-Sroka   - język polski, wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Golonka   - historia i społeczeństwo, religia
ks. Łukasz Zych   - religia
mgr Iwona Sztafa   - język angielski
mgr Dagmara Pastwa   - język angielski
mgr Izabela Świerczek   - język niemiecki
mgr Renata Kwapisz   - matematyka, 
mgr Ilona Kowalik   - przyroda, geografia, bibliotekarz
mgr Dorota Płaska   - biologia
mgr Alicja Woźniczka   - chemia
mgr Wioleta Strug   - fizyka
mgr Dominika Stasicka   - zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Izabela Kaszuba   - muzyka, bibliotekarz i wychowawca świetlicy
mgr Beata Lekki   - plastyka i wychowawca świetlicy
mgr Adam Dusza   - wychowanie fizyczne
mgr Ewa Mszyca   - wychowanie fizyczne i wychowawca świetlicy
mgr Ewa Halama   - wychowawca świetlicy
mgr Grażyna Paduszyńska   - Pedagog, technika, zajęcia techniczne
mgr Beata Baraniecka   - psycholog  
mgr Magdalena Brzóska   - logopeda, wychowawca świetlicy
mgr Beata Jurasz-Wolny   - tyflopedagog
mgr Grażyna Najlepsza-Marek   - surdopedagog