0
5

Kierownictwo szkoły

17 października 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku-Białej

telefon kontaktowy: 338164984
e-mail: sekretariat@sp24bielsko.pl

 

Dyrektor Szkoły -   mgr Renata Kraciuk
Z-ca Dyrektora Szkoły (społeczny) -   mgr Renata Kwapisz