0
6

Strona Główna

19 września 2021r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

 


 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej w okresie występowania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (obowiązujące od 1 września 2021 r.).

 


 

Informujemy, że pedagog szkolny prowadzi dwa padlety dla uczniów i rodziców,
na których zamieszcza ciekawe artykuły, filmy, prezentacje
i informacje pomocne w trakcie okresu zdalnego nauczania.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w padletów:

dla rodziców: padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

dla uczniów: padlet.com/gpaduszynska/motywacja