0
5

Informacje

27 kwietnia 2018r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Serdecznie zapraszamy

Przedszkolaków wraz z Rodzicami

na Dzień Otwartej Szkoły

3 marca 2018 r.w godz. od 1000  do 1300


Nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej
na rok szkolny 2018/2019

 

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
   lub
REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwają do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/.

Pełna informacja o naborze na naszej stronie - Nabór uczniów do I klasy 2018-2019 (zakładka - dla Rodziców).