0
5

Informacje

14 lipca 2020r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Nabór do szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
na rok szkolny 2020/2021

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
    lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

UWAGA! Zamieszczone poniżej linki zostaną uaktywnione od 2 marca 2020 r.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 2 marca 2020 r. o godz. 9.00 i trwają do
31 marca 2020 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży
w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia
w tych szkołach wolnych miejsc.
Rozpoczyna się 2 marca 2020 r. o godz. 9.00 i trwa do
31 marca 2020 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Szczegółowe, pełne informacje o rekrutacji - na naszej stronie: "Nabór uczniów do I klasy 2020-2021"