0
5

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

19 września 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w roku szkolnym 2018/2019

II semestr

harmonogram do pobrania