0
5

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

25 września 2020r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w roku szkolnym 2019/2020

I semestr

harmonogram do pobrania