0
5

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

15 listopada 2018r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w roku szkolnym 2018/2019

I semestr

harmonogram do pobrania