0
5

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

21 września 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 do pobrania w formacie xls (Microsoft Office 97-2003)