0
5

Procedura

25 września 2020r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Procedura zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa

 w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  2. Szkoła przyjmuje dzieci zapisane do świetlicy szkolnej od godziny 6:45, nad pozostałymi uczniami, rozpoczynającymi zajęcia od godziny 7.45, szkoła sprawuje opiekę od godziny 7:30.
  3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy i szkoły w systemie dwuzmianowym).
  4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania ze szkoły.

WAŻNE!      Zobacz pełny tekst w formacie pdf