0
5

Kalendarz roku szkolnego

21 września 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 1 września 2016 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

-

23 – 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

-

16 – 29 stycznia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

-

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Koniec roku szkolnego

-

23 czerwca 2017r.

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2016/2017

 

31 października 2016 r.

poniedziałek przed Świętem Wszystkich Świętych

2, 4 i 5 maja 2017 r.

przed i po Święcie 3 Maja

16 czerwca 2017 r.

piątek po Uroczystości Bożego Ciała