0
5

Kalendarz roku szkolnego

19 września 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 3 września 2018 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

-

23 – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

-

11 - 24 lutego 2019r.

Egzamin ósmoklasisty - 15, 16, 17 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

-

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Koniec roku szkolnego

-

21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r.

15,16,17 kwietnia 2019r. (egzaminy ósmoklasistów)

29, 30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.