0
5

Kalendarz roku szkolnego

25 września 2018r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 4 września 2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

-

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

-

29 stycznia – 11 luty 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

-

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Koniec roku szkolnego

-

22 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

2, 3 listopada 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2, 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.